Gminne Biuro Spisowe

Gminne Biuro Spisowe
Urząd Gminy w Wadowicach Górnych
39-308 Wadowice Górne 116
tel. kontaktowe:

  • 146669751
  • 146995959

Dyżury Gminne Biuro Spisowe pełni w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu tj. od 7.45 do 15.45
Gminne Biuro Spisowe mieści się w pokoju nr 6 w budynku Urzędu Gminy w Wadowicach Górnych.

W Urzędzie Gminy przygotowane zostało stanowisko komputerowe do samospisu internetowego. W razie chęcie skorzystania Gminne Biuro Spisowe prosi o wcześniejszy kontakt - 146669751.

Szukaj


Dane kontaktowe

Gmina Wadowice Górne
39-308 Wadowice Górne
Wadowice Górne 116

NIP  8172175250
Regon  851661234

tel. 14 666 97 51
fax 14 682 62 03
e-mail: ug@wadowicegorne.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 7:45 - 15:45
wtorek 7:45 - 15:45
środa 7:45 - 15:45
czwartek 7:45 - 15:45
piątek 7:45 - 15:45

Numer konta

Bank Spółdzielczy Rzemiosła Odział Wadowice Górne
85 8589 0006 0220 0880 0101 0061

Adres skrzynki podawczej na ePUAP:
/3ncf6tf015/SkrytkaESP

Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw

Monitor Polski

Monitor Polski

Skrzynka podawcza

Skrzynka podawcza ePUAP

Azbest

 Informacje o źródłach finansowania azbest