Przebendów

Miejscowość powstała pod koniec XIV lub w XV wieku.Nazwa wsi może pochodzić od nazwisk polskiej i pruskiej rodziny hrabiów Przebendowskich.

Wioska położona jest na północny-zachód od Wadowic Górnych, po drugiej stronie drogi powiatowej przechodzącej przez Wadowice Górne. Nazwy przysiółków: Bożkówka, Florówka, Lisiakówka, Podlesie. Sołectwo Przebendów zajmuje 414 ha. Miejscowość zamieszkuje 432 osoby i należą do parafii Wadowice Górne.

Sołectwo Przebendów

Szukaj


Dane kontaktowe

Gmina Wadowice Górne
39-308 Wadowice Górne
Wadowice Górne 116

NIP  8172175250
Regon  851661234

tel. 14 666 97 51
fax 14 682 62 03
e-mail: ug@wadowicegorne.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 7:45 - 15:45
wtorek 7:45 - 15:45
środa 7:45 - 15:45
czwartek 7:45 - 15:45
piątek 7:45 - 15:45

Numer konta

Bank Spółdzielczy Rzemiosła Odział Wadowice Górne
85 8589 0006 0220 0880 0101 0061

Adres skrzynki podawczej na ePUAP:
/3ncf6tf015/SkrytkaESP

Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw

Monitor Polski

Monitor Polski

Skrzynka podawcza

Skrzynka podawcza ePUAP

Azbest

 Informacje o źródłach finansowania azbest