Kosówka

Miejscowość powstała pod koniec XIV lub w XV wieku. Nazwa miejscowości pochodzi najprawdopodobniej od karłowatych drzewek sosnowych lub zagajnika, od gniazdowania ptaków kosów lub od zakosu na rzece.

Wioska położona około 9 km na północny-zachód od Wadowic Górnych. Nazwy przysiółków: Kozienice, Wał, Żabiniec. Sołectwo Kosówka zajmuje 301 ha. Miejscowość zamieszkuje 186 osoby i należą do parafii Wadowice Dolne.

Na terenie sołectwa znajdują się:

Ochotnicza Straż Pożarna,

Dom Strażaka.

Sołectwo Kosówka

Szukaj


Dane kontaktowe

Gmina Wadowice Górne
39-308 Wadowice Górne
Wadowice Górne 116

NIP  8172175250
Regon  851661234

tel. 14 666 97 51
fax 14 682 62 03
e-mail: ug@wadowicegorne.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 7:45 - 15:45
wtorek 7:45 - 15:45
środa 7:45 - 15:45
czwartek 7:45 - 15:45
piątek 7:45 - 15:45

Numer konta

Bank Spółdzielczy Rzemiosła Odział Wadowice Górne
85 8589 0006 0220 0880 0101 0061

Adres skrzynki podawczej na ePUAP:
/3ncf6tf015/SkrytkaESP

Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw

Monitor Polski

Monitor Polski

Skrzynka podawcza

Skrzynka podawcza ePUAP

Azbest

 Informacje o źródłach finansowania azbest